Kursy zawodowe z księgowości

Prelegenci na kursach MDDP

Wszystkie zajęcia prowadzone są  przez wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych, podatkowych i finansowych.


Elżbieta Kida
– doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Kursy oraz szkolenia prowadzone przez panią Kidę ze względu na swój praktyczny charakter, jak również bardzo przystępny dla uczestników sposób przekazu informacji, cieszą się dużym powodzeniem i są wysoko oceniane przez słuchaczy. Materiały dydaktyczne, przekazywane w ramach poszczególnych kursów, przygotowywane są z dużą precyzją a zawarte w nich informacje stanowią cenne źródło wiedzy, które służy uczestnikom kursów jeszcze przez długi czas. Pani Elżbieta Kida jest autorem wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT.


prof. Witold Orłowski - dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska. Specjalizuję się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Był doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Harvarda. Pracował w Banku Światowym, byłem szefem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również doradcą Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, członkiem Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradcą wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Napisał 6 książek i 140 innych publikacji naukowych.

dr Piotr Szczepankowski
- doktor nauk ekonomicznych o specjalności finanse i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Program for Entrepreneurship Education in Central Europe w Babson College Central Connecticut State University. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Były kierownik zespołu doradców firmy doradczej "Uniconsult" w Warszawie oraz wiceprezes Centrum Consultingu i Badań Businessu "Ekspert" w Warszawie. Były członek Rady Nadzorczej "Milmet" SA. w Sosnowcu. Sekretarz Rady Upowszechniania Akcjonariatu w Polsce. Wykładowca i trener wyspecjalizowany w przedmiotach z zakresu zarządzania finansami, szczególnie: finansów przedsiębiorstwa, wyceny i zarządzania wartością spółki, fuzji i przejęć. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Biznesu jako wykładowca m.in. na szkoleniach: Finanse dla finansistów, Fuzje i przejęcia, Wycena i zarządzanie wartością, Akademia Menedżera MSP.

Marek Zuber – ekonomista i analityk rynków finansowych; absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydz. Finansów i Bankowości) oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, obecnie jestem głównym ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza.

dr Tomasz Wnuk-Pel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ; stypendium The University of Northumbria at Newcastle; stypendium University of Glasgow; studia w University of Glasgow. Vice-Prezes w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 17 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Certyfikowany wykładowca programu Advanced Certificate in Marketing prowadzonego pod auspicjami Certified Institute of Marketing (UK); wykładowca programu prowadzonego pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK); kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na UŁ; wykładowca rachunkowości zarządczej na studiach MBA. Autor i współautor licznych książek i artykułów.

Wojciech Kopcik – biegły rewident, partner w MDDP Finanse i Księgowość. W latach 1996-2004 pracował w biurze Ernst & Young w dziale audytu na stanowisku menedżera a przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów i Księgowości w Grupie Polpharma. Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu zespołami przygotowującymi projekty due diligence, audyty, projekty dotyczące usprawnień funkcji księgowych oraz systemów wewnętrznych. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Posiada również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest doświadczonym praktykiem, z kilkunastoletnim stażem w optymalizacji procesów biznesowych, zarządzaniu projektami, prowadził szkolenia otwarte dla spółek z wielu branż, jak również doradzał i szkolił wewnętrznie przedstawicieli grupy Accor, ORBIS Grupa Hotelowa. 

Marek Zduńczyk – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych (w tym „VISUAL BASIC w finansach”, „Excel w praktyce finansowej”, „Analiza projektów inwestycyjnych w Excelu”). Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Czołowy prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych, współpracujący z Akademią Biznesu MDDP. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem biznes planów i modeli analitycznych dla banków, podczas którego dokonywana jest analiza i dostosowywanie modelu do wymogów systemu oceny banku. Stały współpracownik z analitykami i dyrekcją oddziałów PKO Bank Polski SA w zakresie projektów inwestycyjnych (bezpośrednia współpraca w zakresie modelu finansowego), jak również z innymi firmami reprezentującymi różnorodne branże.

Marcin Górski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz prawa gospodarczego. Doświadczony wykładowca na szkoleniach otwartych i zamkniętych. Jest autorem licznych programów szkoleniowych, prowadzi zajęcia dla podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Obecnie prowadzi własną kancelarię
 Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Doświadczony i uznany wykładowca szeroko rozumianej problematyki podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Doświadczony i uznany wykładowca szeroko rozumianej problematyki podatkowej.