Kursy zawodowe z księgowości

Certyfikaty księgowe

 
Certyfikat księgowy uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie Ksiąg rachunkowych – uprawnienia na otwarcie biura rachunkowego (Certyfikat księgowy)

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest licencjonowane. Osoby chcące uzyskać prawo do usługowego prowadzenia ksiąg muszą spełnić wiele wymagań i warunków.

Aby uzyskać certyfikat księgowy, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia) spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:

- udokumentować trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadać wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych,
 
- udokumentować trzyletnią praktykę w księgowości, posiadając wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość, oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych,
 
- udokumentować dwuletnią praktykę w księgowości, i posiadać wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.